Renata Kobylarz, Violetta Rezler-Wasielewska
Jeńcy polscy w ZSRR

Informatory i przewodniki

Cena:3.50
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-922178-9-3
Liczba stron: 24
Oprawa: miękka
Miejsce i rok wydania: Opole 2008

Opis:
Prezentowany informator towarzyszy wystawie stałej pt. „Jeńcy polscy
w ZSRR ”, która została otwarta w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu w 2008 r. Autorki tej publikacji przedstawiły
w układzie chronologicznym losy żołnierzy, począwszy od okresu przedwojennego, przez pierwsze dni wojny i niewoli aż po zbrodnię dokonaną na polskich jeńcach w Katyniu, Charkowie i Miednoje. W zwięzłej formie opisały historię milczenia wokół zbrodni katyńskiej w powojennej Polsce i jej następstwa w życiu rodzin ofiar oraz w życiu społecznym i politycznym kraju. Uwzględniły przy tym próby uczczenia pamięci zamordowanych jeńców, podejmowane przez polskie środowiska emigracyjne oraz opozycję polityczną w kraju, zwłaszcza w latach 80. Zarówno fakt zebrania w jednej publikacji tak wielu informacji dotyczących niewoli w ZSRR, jak i interesująca szata graficzna, sprawiają, że informator jest przydatnym źródłem wiedzy. Daje także dobre wyobrażenie o wystawie, którą można zwiedzać w siedzibie muzeum w Łambinowicach.