Film edukacyjny
Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci

Inne

Cena:10.00

Produkcja: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
Reżyseria: Alicja Schatton
Czas trwania: 20 minut
Uwagi: film w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim

 

Opis:
Nowy film edukacyjny muzeum, którego premierowe pokazy odbyły się
w styczniu 2012 r. w Opolu i Łambinowicach, jest ambitną odpowiedzią
na współczesne tendencje w sztuce filmowej i w muzealnictwie. Obraz
przedstawia w ciekawejformie historię Miejsca Pamięci Narodowej
w Łambinowicach począwszy od lat 60 XIX w. aż do połowy lat 40 XX w.,
oraz działalność Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Źródłem wiedzy o nich są, poza rzetelnym komentarzem lektora, wspomnienia i relacje świadków oraz archiwalne zdjęcia, przy prezentacji których zastosowano trójwymiarową wizualizację. Kilka fabularyzowanych scen sprawia, że materiał nie jest typowym reportażem telewizyjnym, lecz
w sposób atrakcyjny przybliża odbiorcy historię. Zaletą są dobre zdjęcia
i muzyka, która sensownie współgra z obrazem. Wszystko to sprawia, że odbiorca nie pozostaje obojętnym na oglądane treści, bo dostaje szansę zrozumienia ponadczasowych wartości, tak dobrze widocznych w tym miejscu, tj. prawa człowieka, pokój, odpowiedzialność za teraźniejszość
i przyszłość. Najważniejszym walorem edukacyjnym filmu jest jednak
pomysł, aby pokazać historię oczami wrażliwych, młodych osób, zwiedzających muzeum w ramach lekcji muzealnej. Widzowie wraz z nimi oglądają ekspozycję, cmentarze wojenne i tereny poobozowe, poznają świadków przeszłości lub ich potomków, a także próbują zrozumieć dzieje Lamsdorf/Łambinowic oraz misję muzeum.