„Łambinowicki Rocznik Muzealny” 36 tom

Łambinowicki Rocznik Muzealny

Cena:25.00

ISBN: 0137-5199
Oprawa: miękka
Liczba stron: 236
Miejsce i rok wydania: Opole 2013

Opis:
36 tom „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” to wydanie specjalne w związku z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej, mijającą w roku 2014, w którym periodyk ukazuje się drukiem. Teksty w nim opublikowane dotyczą m.in. rozważań nad istotą obchodów rocznic historycznych, traktowania żołnierzy państw ententy, przetrzymywanych w niewoli na terenie Austro-Węgier, czy wreszcie problemu tworzenia oddziałów wojskowych z ukraińskich jeńców na terytorium państw centralnych w 1914 r. oraz dawnej Rosji pod koniec Wielkiej Wojny. Omówiony jest również interesujący problem dezercji z armii rosyjskiej. Lokalnym akcentem jenieckiej problematyki w 36 tomie „ŁRM” jest temat niemieckiego, oficerskiego obozu Neisse na Śląsku Opolskim. Ostatni artykuł w tym tomie traktuje o wojnie i jeniectwie z perspektywy jednostki – malarza Ludwiga Meidnera, powołanego w 1916 r. do niemieckiego wojska. Natomiast w części rocznika, poświęconej prezentacji źródeł, przybliżona zostaje zawartość czasopisma „Jeniec Polak”, wydawanego w latach 1917–1919 w obozie dla Polaków z niemieckiej i austro-węgierskiej armii w Le Puy we Francji, które znajduje się w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.