Anna Matuchniak-Krasuska
Za drutami oflagów. Studium socjologiczne

Książki

Cena:36.00

ISBN: 978-83-61801-17-7
Oprawa: twarda
Liczba stron: 280
Miejsce i rok wydania: Opole 2014

Opis:
Publikacja Anny Matuchniak-Krasuskiej, profesora socjologii w Kate¬drze Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, jest bardzo interesującym studium z pogranicza historii i socjologii dotyczącym funkcjonowania polskich oficerów w obozach jenieckich Wehrmachtu podczas II wojny światowej. Wypełnia tym samym dotkliwie odczuwalną lukę w polskim piśmiennictwie naukowym oraz w badaniach nad pamięcią i historią. Autorka analizuje życie w oflagach, skupiając swoją uwagę na różnych metodach adaptacji jeńców do warunków obozowych i sposobach na przetrwanie niewoli. Wśród nich wyróżnia działalność obozowych teatrów, rozkwit twórczości plastycznej oraz sport w niewoli. Publikacja powstała na podstawie zbiorów muzealnych i archiwalnych, w tym archiwum prywatnego autorki, dotyczącym kpt. Konrada Majcherskiego, oficera 25 pułku piechoty z Piotrkowa Trybunalskiego, jeńca wojennego numer 613 X A – Oflagów X A Itxehoe, X A Sandbostel, X C Lubeka, II C Woldenberg, oraz rozpraw historycznych i książek wspomnieniowych.