„Łambinowicki Rocznik Muzealny” 32 tom

Łambinowicki Rocznik Muzealny

Cena:18.00
Produkt dostępny

ISSN: 0137-5199
Liczba stron: 236
Oprawa: miękka
Miejsce i rok wydania: Opole 2009

Opis:
W 32 tomie rocznika zaprezentowane zostały wybrane sylwetki polskich jeńców wojennych z okresu II wojny światowej. Wśród nich znaleźli się żołnierze Wojska Polskiego i Armii Krajowej, którzy trafili do niemieckich,
a także radzieckich obozów jenieckich i obozów internowania na Litwie.
Są to w większości postacie wyróżniające się pod wieloma względami: zawodowi wojskowi o dużej charyzmie i niezłomnych charakterach jak generałowie Tadeusz Piskor i Wacław Jan Przeździecki oraz ludzie polityki, nauki i kultury: profesorowie Wacław Komarnicki, Witold Kula i Kazimierz Michałowski, dr Maria Irena Mileska, Edward Wolski. Dokonany wybór pozwolił pokazać osoby reprezentujące różne grupy społeczne, charakteryzujące się nierzadko rozbieżnymi poglądami politycznymi, a także odmiennymi doświadczeniami z czasu wojny i niewoli. Niektóre z nich już przed II wojną światową lub w jej trakcie miały poważne osiągnięcia w życiu zawodowym, natomiast kariery innych rozwinęły się dopiero po wojnie: w kraju oraz na emigracji.