Renata Kobylarz-Buła (red.)
Katalog wystawy/Ausstellungskatalog Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)/ Nach dem Krieg. Arbeitslager Łambinowice (1945/46)

Książki

Cena:40.00

ISBN: 978-83-61801-22-1
Oprawa: miękka
Liczba stron: 128
Miejsce i rok wydania: Opole 2015

Opis:
Katalog wystawy w sposób syntetyczny prezentuje otwartą w grudniu 2013 r. stałą ekspozycję Muzeum, poświęconą historii i następstwom funkcjonowania w Łambinowicach powojennego obozu dla ludności niemieckiej. Obok przedstawienia idei tej wystawy i podkreślenia znaczenia problemu, którego ona dotyka, w katalogu pokazane zostały rozmaite trudności – w tym metodologiczne – towarzyszące jej twórcom, a także zastosowane rozwiązania. Obszerna prezentacja ekspozycji z wykorzystaniem dokumentów i fotografii oraz z komentarzem historycznym, pozwala na potraktowanie katalogu jako swoistego kompendium wiedzy o Obozie Pracy w Łambinowicach. Zamieszczony w drugiej części publikacji zapis debaty naukowej pt. „II wojna światowa i jej skutki. Łambinowice – trudne rozrachunki z przeszłością”, która towarzyszyła otwarciu ekspozycji, pozwala z kolei spojrzeć na problem w szerszym kontekście. Tekst ten unaocznia rolę, jaką Łambinowice odgrywają we współczesnym dyskursie polsko-niemieckim, polskiej i niemieckiej historiografii czy wreszcie w przekazie medialnym i edukacyjnym. Katalog został przygotowany równolegle w językach: polskim i niemieckim i wydany na dobrym poziomie edytorskim. Jego publikację dofinansowały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.